Leerstrategieën

Op deze pagina vindt u/vind jij een brochure met de uitleg van verschillende leerstrategieën. Wij vinden het op school belangrijk dat uw kind, dat jij op een goede manier kan leren. In de groepen 4 tot en met 8 wordt een leerstrategie aangeleerd. In alle groepen worden de geleerde strategieën van de vorige groepen af en toe herhaald.

 

Voor jou:

In dit boekje kun je nog eens lezen hoe je ook al weer moest leren. Je hebt het in de klas al gehoord van je meester of juf. Maar nu ben je thuis en hoe moet het ook al weer? Dit boekje kan jou daar bij helpen. Succes!

 

Voor u:

Wilt u uw kind helpen met het leren van zijn/haar huiswerk? Dan kunt u in dit boekje verschillende manieren vinden. Achter elke strategie staat in welke groep het aangeboden wordt. Dan is het voor u duidelijk of het een bekende strategie is voor uw kind. We hopen u hiermee wat handvatten te bieden bij het begeleiden van het leerwerk van uw kind.

 

U kunt het boekje hieronder downloaden.