Groep 2B

Dag allemaal,

 

Welkom op de pagina van groep 2B. Hier kunt u van alles lezen over onze groep. Onze groep is ingericht rondom het thema Rikki . De leuke, stoere verhalen van Rikki zullen dit jaar langskomen waarin hij van alles beleeft. Op onze stoeltjes en kapstokhaakjes hangen de plaatjes van Rikki. Juf van Berchum hoopt de hele week, maandagmorgen tot en met vrijdagmorgen, voor de groep te staan. 

 

Wat is belangrijk en fijn om te weten over onze groep?

 

Psalm 
In groep 2 leren we diverse Psalmen. Deze worden doorgegeven op het Bijbelrooster. Let op: op het Bijbelrooster staat op maandag de Psalm aangegeven die we die week zullen oefenen.  

 

Zendingsgeld 
Elke maandag staat er een spaarpotje in het lokaal waarin de kinderen hun zendingsgeld kunnen doen. Dit geld wordt gebruikt voor het onderhouden van een adoptiekind. In groep 2 halen we geld op voor Deybi Andres uit Colombia. Met elkaar kunnen we zo iemand helpen. 

 

Verjaardag  

Als u de traktatie voor schooltijd brengt, mag u het in de klas brengen. Warme traktaties mogen om 10.00 uur bij de voordeur worden gebracht. U mag het afgeven maar er ook voor kiezen om bij het vieren van de verjaardag van uw kind te zijn. We hebben op school ook een diepvries, dus u kunt de ijsjes voor schooltijd al meebrengen. Wij stoppen ze dan in de diepvries. Wilt u met de juf afspreken wanneer uw kind trakteert? Want dan staat de speciale stoel met de verjaardagshoed klaar en hangen de slingers op. 

 

Speelwerkles 
Heel belangrijk in groep 2 is de speelwerkles. Meestal vindt deze 7 keer per week plaats, iedere ochtend en iedere middag. Met behulp van een planbord kiezen de kinderen steeds voor een werkje of een hoek. Er worden werkjes gemaakt en gespeeld. Sommige hoeken zijn verplicht, andere hoeken zijn vrij. We hebben vier verplichte momenten: drie werkjes en één keer spelen met de spellen op de blauwe mat of in een andere hoek, die dan centraal staat. Op vrijdagmorgen hebben we een schrijfcircuit i.p.v. de speelwerkles. Daarin staan de fijn-motorische vaardigheden centraal en zijn we bezig met kleien, spelen in de zandtafel, de mooiste kralenplanken maken bijvoorbeeld.  

 

Taal 
Bij taal komen de volgende onderdelen wekelijks terug: 

  • Geletterdheid: heel speels gaan we aan de slag met letters. D.V. na de kerstvakantie beginnen we met de ‘letter van de week’, waarbij wekelijks een letter centraal staat.  
    Belangrijk voor u als ouders is dat in de klas de ‘kleine letters’ worden aangeleerd, dus geen hoofdletters, en dat deze worden uitgesproken zoals je ze hoort in het woord, dus ‘b’ als ‘buh’ en niet als ‘bé’, en ‘o’ als ‘o’ en niet als ‘oo’. 

In Parro wordt aangegeven welke letter er aangeleerd wordt. Uw kind mag dan iets meenemen voor de lettertafel en daar hopen we dan ook aandacht aan te schenken met elkaar.  

  • Woordenschat: wekelijks leren we een aantal woorden passend bij het thema. 
  • Voorlezen: dit komt bijna dagelijks terug, waarbij we voorlezen uit prentenboeken en verhalenboeken.  
  • Auditieve vaardigheden: rijmen, hakken en plakken, het horen van de eerste en laatste letter van een woord, het herkennen van lettergrepen, en het herkennen van woorden in een zin zijn belangrijke vaardigheden in groep 2.  

 

Rekenen 
Belangrijk is het onderdeel gecijferdheid. We leren de getallen t/m 20, en doen daar verschillende spellen mee. Zo leren we bijvoorbeeld speels optellen en aftrekken t/m 12, vingerbeelden (hoeveel vingers steek ik op?), en spelletjes met dobbelsteenpatronen. Ook gebruiken we de methode Met Sprongen Vooruit en krijgen de kinderen hier lessen uit. 

 

Motoriek 
In groep 2 hebben we een speciale schrijf-/motoriekles (schrijfcircuit). Daar oefenen we met het schrijven van schrijfpatronen en andere motorische vaardigheden, als voorbereiding op het leren schrijven in groep 3. We leren geen letters of cijfers schrijven, dat komt in groep 3. 

Ook gaan we één keer per week naar de gymzaal voor het oefenen van de grote motoriek. Ook tijdens het buitenspelen komen deze vaardigheden aan bod.  

 

Gym 
Op vrijdagmorgen gaan we naar het speellokaal. Het is hierbij de bedoeling dat uw kind gymschoenen heeft, die we op school in een bak bewaren. Wilt u erop letten dat dit gymschoenen zijn met een soepele zool (géén zwarte zool) en gemakkelijke sluiting (géén veters)? Zet u de naam van uw kind even aan de zijkant van de zool of aan de binnenkant? Bedankt alvast! 

 

Leerlijnen Jonge Kind 

In groep 2 worden nog geen CITO-toetsen afgenomen. We volgen de ontwikkeling van de kinderen door middel van observaties en registraties via het leerlingvolgsysteem Leerlijnen Jonge Kind van Parnassys. De registraties vindt u in het rapport, die 2x per jaar wordt meegegeven.  

 

Fruit eten 

In de hele school is het op dinsdag en donderdag ‘fruitdag’. Geef uw kind op deze dag dus iets gezonds mee naar school (fruit of een boterham met kaas bijvoorbeeld). Koekjes en snoepjes zijn op deze dagen niet toegestaan (óók niet als extraatje naast fruit). 

 

Bereikbaarheid 
Iedere dag ziet u de juf, en is er gelegenheid voor het stellen van korte vragen. Heeft u inhoudelijke vragen of opmerkingen over uw kind of anderszins dan kunt u per e-mail of via Parro contact opnemen. Wanneer u de juf wilt spreken, kunt u bellen naar school. Voor zeer dringende gevallen kunt u contact opnemen met dhr. W. van der Toorn. 

Is uw kind ziek, dan vinden wij het fijn als u dit voor schooltijd doorgeeft. Bij voorkeur via Parro en dan rechtstreeks naar de juf.  Op maandagochtend hebben de leerkrachten weekopening. We zijn dan bereikbaar vanaf 8.15 uur via Parro. Afmeldingen voor tandarts etc. via mail/parro/briefje aan de juf en niet mondeling.  

 

Heeft u vragen; kom gerust even langs of neem per mail, via Parro of telefonisch contact op! 

Voor al het bovenstaande geldt Deo Volente.

 

Met vriendelijke groetjes juf van Berchum