Groep 5B

 Hallo allemaal,

 

Welkom op de pagina van groep 5! Hier staat wat informatie van deze groep, welke interessant zijn om te weten (vooral als je in groep 5 zit).

 

Juffen...

Op maandag staat juf van der Mel voor de klas.

Juf Smits zal de overige dagen (dinsdag tot en met vrijdag) voor de klas staan. 

Vanaf dit jaar hebben de kinderen ook les op vrijdagmiddag.

 

Psalm:

Elke maandag bespreken we een psalm, die een week later overhoord wordt. Welke psalm dit is, kunt u vinden in de schoolgids. Het is fijn als u de psalm enkele keren per week met uw kind zingt!

 

Namen en Feiten:

De kinderen van groep 5 krijgen elke vrijdag Namen en Feiten mee naar huis om te leren. Na drie lessen volgt steeds een toets. We leren vooral het A- en C-gedeelte (vragen en de tekst).

 

Zendingsgeld

Elke maandag staat er een busje in de klas waarin de kinderen hun meegebrachte geld kunnen doen. Dit geld wordt gebruikt voor het helpen van een adoptiekind.

 

Taal en spelling:

In groep 5 werken we uit de methode Taalactief.  Bij taal komen de volgende onderdelen aan de orde: woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren, schrijven. Bij spelling oefenen we elke week met één of enkele spellingregels.

 

Rekenen:

Groep 5 oefent met het rekenen tot 1000. Ook leren we dit jaar een aantal tafels: In groep 5 leren we alle tafels helemaal.  Als de kinderen de tafels afzonderlijk kennen, moeten ze daarna de tafels 1 -10 door elkaar maken. Er kan een tafeldiploma worden behaald als de kinderen de tafelsommen door elkaar in vlot tempo kunnen maken. 

 

Gym

Op dinsdagmorgen en donderdagmorgen (gelijk om half 9) heeft groep 5 gym. Het is belangrijk dat uw kind dan gymkleding bij zich heeft. De kinderen mogen dan (na hun fiets weggebracht te hebben) direct naar de gymzaal komen.

  

Zaakvakken:

In groep 5 hebben de kinderen regelmatig een toets van aardrijkskunde, biologie of geschiedenis. Deze toetsen worden op school geleerd.

 

Boekbespreking / Spreekbeurt:

In groep 5 houden de kinderen een boekbespreking (eerste half jaar) en spreekbeurt (tweede half jaar). Op school krijgen de kinderen hier uitleg over. De voorbereiding gebeurt verder thuis.

 

Leerstrategieën:

In groep 5 oefenen de kinderen met het maken van een mindmap. Deze strategie kunt u thuis ook gebruiken; bijvoorbeeld bij het leren van de tafels of het maken van een spreekbeurt.  De kinderen leren het gebruik van de mindmap rond de uitleg van de spreekbeurt, zodat ze dit bij het maken van de spreekbeurt ook kunnen toepassen (dan krijgt uw kind ook uitleg hierover mee naar huis).

  

Huiswerk

- De psalm wordt op maandag overhoord.

- Namen&Feiten, leren we voor elke vrijdag.

- Soms ook oefeningen voor rekenen en lezen (moeten op vrijdag ingeleverd worden).

 

Zijn er nog vragen of bijzonderheden?

Neem dan gerust contact op via Parro, de email of de telefoon (telefoon buiten schooltijden).

 

Hartelijke groeten,

Juf van der Mel en juf Smits