Groep 5A

Hoi allemaal,

 

Leuk dat je een kijkje neemt op de pagina van groep 5a! Hier vind je de belangrijkste dingen over onze klas.

 

Leerkracht

Op alle dagen staat juf Verhaar voor de klas. Vanaf groep 5 hebben de kinderen ook vrijdagmiddag les. 

 

Vakleerkrachten

Voor gym en Engels hebben we vakleerkrachten. Gym wordt gegeven door juf Rietveld en Engels wordt gegeven door juf Van der Vlot.

 

Psalm

Elke maandag bespreken we een psalm, die een week later overhoord wordt. Welke psalm dit is, kunt u vinden in de schoolgids. Het is fijn als u de psalm enkele keren per week met uw kind zingt!

 

Namen en feiten

De kinderen van groep 5 krijgen elke vrijdag Namen en Feiten mee naar huis om te leren. De volgende vrijdag nemen ze het boek weer mee naar school. Na drie lessen volgt steeds een toets. We leren vooral het A- en C-gedeelte (vragen en de tekst).

 

Zendingsgeld

Elke maandag staat er een busje in de klas waar de kinderen hun meegebrachte geld in kunnen doen. Dit geld wordt gebruikt voor het helpen van een adoptiekind.

 

Gym

Op dinsdag- en donderdagmorgen (gelijk om half 9) heeft groep 5 gym. Het is belangrijk dat uw kind dan gymkleding bij zich heeft. De kinderen mogen dan (na hun fiets weggebracht te hebben) direct naar de gymzaal komen.

 

Taal en spelling

In groep 5 werken we uit de methode Taal Actief. Bij taal komen de volgende onderdelen aan de orde: woordenschat, taal verkennen, spreken, luisteren en schrijven. Bij spelling oefenen we elke week met één of enkele spellingregels.

 

Rekenen

Groep 5 oefent met het rekenen tot 1000. Ook leren we dit jaar een aantal tafels: In groep 5 leren we alle tafels helemaal. Als de kinderen de tafels afzonderlijk kennen, moeten ze daarna de tafels 1 - 10 door elkaar maken. Er kan een tafeldiploma worden behaald als de kinderen de tafelsommen door elkaar in vlot tempo kunnen maken. 

 

Zaakvakken

In groep 5 hebben de kinderen regelmatig een toets van aardrijkskunde, biologie of geschiedenis. Deze toetsen worden op school geleerd.

 

Boekbespreking / Spreekbeurt

In groep 5 houden de kinderen een boekbespreking (eerste halfjaar) en spreekbeurt (tweede halfjaar). Op school krijgen de kinderen hier uitleg over. De voorbereiding gebeurt verder thuis. 

 

Leerstrategieën

In groep 5 oefenen de kinderen met het maken van een mindmap. Deze strategie kunt u thuis ook gebruiken; bijvoorbeeld bij het leren van de tafels of het maken van een spreekbeurt. De kinderen leren het gebruik van de mindmap rond de uitleg van de spreekbeurt, zodat ze dit bij het maken van de spreekbeurt ook kunnen toepassen (dan krijgt uw kind ook uitleg hierover mee naar huis).

 

Huiswerk

- De psalm wordt op maandag overhoord.

- Namen en feiten leren we voor elke vrijdag. Om de drie lessen volgt een toets.

- Soms ook oefeningen voor rekenen en lezen. Mocht dit meegegeven worden, wordt dit met u gecommuniceerd.

 

Bereikbaarheid

Bij vragen of bijzonderheden kunt u altijd contact opnemen via Parro, de email of de schooltelefoon.

 

Tot ziens in groep 5a!

Juf Verhaar