De vereniging

‘De Wegwijzer’ wordt in stand gehouden door ‘De Vereniging voor christelijk basisonderwijs op Reformatorische Grondslag te Nederhemert en omstreken’. Deze vereniging belijdt en aanvaardt Gods Woord als de enige grondslag voor leer en leven. Daarbij onderschrijft zij geheel de drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld op de Nationale synode van Dordrecht in de jaren 1618 - 1619. Alle handelingen en uitspraken van de vereniging zullen hiermee in overeenstemming moeten zijn en het beoogde onderwijs wordt in de geest daarvan gegeven.

 

De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of meer Christelijke scholen voor Basisonderwijs. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen, door zoeken van samenwerking in alles wat tot de plaatselijke, regionale en algemene belangen van het Christelijk onderwijs behoort en voorts met alle wettelijke middelen welke tot het gestelde doel dienstig zijn.

 

De statuten van de vereniging kunt u hieronder downloaden. Om lid te worden van de vereniging, kunt u contact opnemen met de secretaris, Dhr. D.J. Kroon.